Czym jest serwis ochrona sygnalisty

Czym jest serwis ochrona sygnalisty

System ochronasygnalisty.pl to bezpieczny system do zgłaszania nieprawidłowości online, który jest natychmiast gotowy do użycia. System jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jego główną cechą jest pełna anonimowość. Dzięki sprawnej obsłudze zgłoszeń, systemowi powiadomień oraz łatwemu dostępowi do statystyk, system do obsługi zgłoszeń ochronasygnalisty.pl pozwala na wykrycie nieprawidłowości i zareagowanie odpowiednio wcześnie. Dla organizacji oznacza to uniknięcie lub zminimalizowanie ewentualnych strat.