Strona główna

System ochronasygnalisty.pl to bezpieczny system do ochrony nieprawidłowości online, który jest natychmiast gotowy do użycia. System jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii